Anläggningen

Regler för anläggningskort

Regler vid utnyttjandet av anläggningen

Godkänd ridhjälm med knäppt hakband ska alltid användas vid ridning

• Regler som gäller skötsel av anläggningen ska följas, t ex stänga alla dörrar efter dig, mocka efter din häst i ridhus, ridbanor och parkeringsplatsen.

• Använda klubbens träningshinder och annan utrustning på ett korrekt sätt. All utrustning som används ska sättas tillbaka på sin förvaringsplats. Om du vill använda utrustning som en tidigare ryttare plockat fram övertar du ansvaret för att plocka undan.

TÄVLINGSHINDERNA FÅR INTE ANVÄNDAS!!!

• Hjälpa till med att hålla anläggningen i gott skick. Om du upptäcker problem eller fel så rapportera detta vidare till någon ansvarig inom ridklubben.

• Respekter de regler som gäller för hästfritt område.  BILD

Denna regel är viktig då det området ska vara en trygg och säker plats för barn, barnvagnar, besökare, publik – dvs alla.

• Har du inte anläggningskort ska du innan du rider på anläggningen ha betalt anläggningsavgift. Kvitto/anläggningskort ska kunna uppvisas vid kontroll

Att tänka på när ni rider på anläggningen.
Godkänd hjälm med fastspänt hakband ska alltid bäras vid ridning.
Vid ridning i båda varv, håll till höger. Ryttare på fyrkantsspåret har alltid företräde. All skritt ska ske minst 3 meter innanför spåret.
Ingen ridning i bredd.

Löshoppning får endast ske på anvisad tid.

Longering/tömkörning under fri tid får bara sked vid medgivande från övriga ryttare, ryttare har företräde.

Om ni inte deltar i schemalagd träning utan vill träna med egen tränare går detta bra, men har ej företräde framför andra ryttare.
Men naturligtvis måste vi visa hänsyn till varandra.

Max antal hinder vid privat ridning i ridhuset är 3(undantaget lördagar enl ovan.)

Ridhuset får INTE stängas för andra vid privat ridning

Skyldigheter

Du som har anläggningskort ska

• Följa de regler som gäller inom klubben angående banor, hantering av häst, hjälm, säkerhet etc. Ryttare som inte respekterar gällande skyldigheter förverkar sin rätt att använda anläggningen för egen ridning. Erlagd anläggningsavgift återbetalas ej och ev. Tag spärras

  • ALLA som LÖSER ANLÄGGNINGSKORT ACCEPTERAR OCKSÅ ATT HJÄLPA TILL VID KLUBBENS TÄVLINGAR OCH STÄDDAGAR. Det året man skaffar anläggningskort ska man hjälpa till minst 2 dagsaktiviteter så som pay and jump, tävling, städdag m.m. 

Vi är en liten klubb och är beroende av att medlemmar ställer upp med ideellt arbete för att bl a kunna genomföra tävlingar. I gengäld håller klubben ett lågt pris på anläggningskortet i jämförelse med andra ridklubbar. Styrelsen för Råby Ridklubb har beslutat att göra ytterligare tillägg för att kunna förnya ett anläggninskort.

  • Den som innnehar anläggninskort, men som under perioden det gäller INTE uppfyllt det man då accepterade, kommer inte kunna förnya sitt anläggningskort och ev. Tag efter utgående datum på anläggningskortet.

Stallplats

I anslutning till vårt ridhus finns också ett litet stall med 6 boxar, sadelkammare, toalett och utrymme för hö mm. Boxarna kan hyras av klubben och då ingår även vinterhagar.

Är du intresserad av att hyra en box i vårat stall kan du ta kontakt på telenr. 0705-729505


Vi har anläggningskort

Kolla upp i god tid när giltighetstiden för ditt anläggningskort utgår så du slipper bli utspärrad.
Betala in i god tid om du ska förlänga ditt anläggningskort och ev. Tag.
Om du innehar Tag kommer den att registreras i vårt nyckelsystem först när pengar kommit in på klubbens konto.
Om du inte ska fortsätta att inneha Tag så ska den lämnas tillbaka, för då kan den användas och omregistreras på en annan användare.

OBS!! Tänk på att betala in pengarna i god tid för ”Taggen” då det kan ta upp till 14 dagar innan den blir registrerad i systemet.
Låssystemet kräver att datorn som innehåller programmet kopplas upp till låsenheten i ridhuset för att kunna registrera taggen.
Du måste dessutom ha betalt medlemsavgift för att kunna lösa anl.kort och Tag.

 

Anläggningskort + TagGår ut datum
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Stall tag (anl.kort ingår i månadshyra)
  
  
AnläggningskortGår ut datum