Anläggningen

Om anläggningskort

Giltighetstiden för ditt anläggningskort & tag går ut 31/12, se till att betala in i god tid före det utgår så du slipper bli utspärrad.

Om du innehar Tag kommer den att registreras i vårt nyckelsystem först när pengar kommit in på klubbens konto.
Om du inte ska fortsätta att inneha Tag så ska den lämnas tillbaka, för då kan den användas och omregistreras på en annan användare.

OBS!! Tänk på att betala in pengarna i god tid för ”Taggen” då det kan ta upp till 14 dagar innan den blir registrerad i systemet.
Låssystemet kräver att datorn som innehåller programmet kopplas upp till låsenheten i ridhuset för att kunna registrera taggen.
Du måste dessutom ha betalt medlemsavgift för att kunna lösa anl.kort och Tag.

Prisuppgifter för anläggningskort och tag finner du under fliken Medlem.