Ungdomssektion

Ungdomssektionen är ridklubbens sektion som ser till att engagera, hjälpa och hitta på roligheter för framförallt klubbens barn och ungdomar. Alla medlemmar under 26år är välkomna att vara med i ungdomssektionen.

Efter en tids uppehåll är vi nu igång med att försöka starta upp ungdomssektionen igen och alla under 26 är hjärtligt välkomna. 

Mail ungdomrabyridklubb@gmail.com

Ansvarig: Isabell Olsson